Установа за смештај старих лица (капацитета 20 смештајних места) и служба за помоћ у кући и кућну негу, основана је 1990. год. као Домско одељење при међуопштинском Центру за социјални рад Бачка Паланка и Бачки Петровац. Због прихвата великог броја избеглица (већ од маја 1991. године), Црвени крст Србије и УНЏЦР 1993. године изградили су нам засебан објекат за смештај избеглица (80 смештајних места). Одлуком Владе РС бр. 002-2001/98 од 21. 05 1998. год. издвајањем Домског одељења из Центра за социјални рад формиран је Геронтолошки центар у Бачкој Паланци. Средствима из буџета Републике Србије током 2006. и 2007. године изградили смо нови објекат и на тај начин спојили први и други део, тако да смо добили установу под јединственим кровом и са неопходним пратећим простором. Средствима која су обезбеђена од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у периоду 2015. - 2016. год. изграђени су Прихватилиште и Дневни боравак у дворишном простору установе.

Геронтолошки центар

gerontoloski centar

Геронтолошки центар у Бачкој Паланци се налази на адреси: Банатска бр. 4. Прилаз објекту је приступачан...

Прихватилиште

prihvatiliste za beskucnike

Смештај у Прихватилиште омогућава привремени смештај, задовољавање основних потреба појединца...

дневни центар

dnevni centar

Службе за дневне услуге у заједници, постоји при Геронтолошком центру и пружа следеће услуге...