Позив за јавну набавку – лекови

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-404- 354 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01-404- 355, припремљена је читај далје>>

Позив за јавну набавку – средства за одржаванје хигијене

На основу члана 39.и 61.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12 , 14/2015 и 68/2015  у даљем тексту : Закон ) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину … читајте даље>>

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА M A Р T 2018. год.

1.Акција „Чишћење круга установе“  –  једанпут недељно

2.Радионица са корисницима: „Израда ускршњих честитки – од љуски јаја“- петак, 02. 03 2018. год. времену од 1000 – 1200

3.Радионица корисника „Цветови“ – рециклажа – корисници са ученицима  ОШ „Алекса Шантић“ из Гајдобре – – понедељак, 05. 03 2018. год. у 1000

4.Осмомартовска приредба– наступ корисника – чланова литерарне секције- четвртак, 08. 03 2018. год. у 1000

5.Радионица корисника „Ускршње варјаче“– петак, 09. 03 2018. год. од 800 до 1200

6.“Паланачко ЕКО пролеће“- учешће са ручним радовима корисника- петак, 16. 03 2018. год. од  0900 до 1600

7.Радионица корисника „Ускршње јаје“ са ученицима ОШ „15.октобар“ из Пивница – среда,  14. 03 2018.  год. од 1100 до 1300

8.Радионица веза: корисници и ученици ОШ „Вук Караџић“ – понедељак, 19. 03 2018. год. од 1000 до 1200

9.Израда ускршњих честитки са ученицима ОШ „Вук Караџић“ среда, 21. 03 2018. год. од 10 до 1200

10.Израда ускршњих честитки са ученицима ОШ „Свети Сава“-  четвртак,  22. 03 2018. год. од  1000 до 1200

11.Наступ ученика ОШ музичке школе: „Стеван Христић“ из Б. Паланке  –  петак,  23. 03 2018. год. у  1000

12.Радионица „Издара ускршњих честитки“ са децом ПУ „Младост“ уторак,  27. 03 2018. год. од  1000 до 1100

13.Учешће на конкурсу литернарних радова „Снага пријатељства“ у Београду   –  уторак,  27. 03 2018. год.

14.Заједничка прослава рођендана корисника   – среда, 08. 03 2018. год. у  1000

15.Радионица: „Мала мушка кухиња“ – мешање бакиног колача  – четвртак,  9. 03 2018. год. од  1200 до 1400

16.Учешће са радовима корисника на сајму прензионера у Новом Саду  – субота,  31. 03 2018. год. од  0900 до 1600

17.Проба хора корисника – сваког уторка у 1000

Позив за јавну набавку

Назив и ознака из општег речника набавке: храна, пиће, дуван и сродни производи… Преузмите конкурсну документацију овде

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ФЕБРУАР 2018. год.

1.Радионица корисника „Народна традиција“-  корисници са  ученицима ОШ „Свети Сава“ – петак, 02. 02 2018. год.  у 1000

2.Радионица корисника „Сечење картона за израду венчића“ – понедељак, 05. 02 2018. год.  у 1000

3.Радионица корисника: „Израда цветова од подлошки од јаја“  – уторак, 06. 02 2018. год.  у 1000

4.Радионица корисника „Осликавање тегли“- среда, 07. 02 2018. год.  у 1000

5.Наступ КУД-а : “Коста Абрашевић“ из Б. Паланке – петак, 13. 02 2018. год.  у 1800

6.Приредба корисника за „Дан заљубљених“    – среда, 14. 02 2018. год.  у 1000

7.Радионица гипса – корисници са ученицима ОШ „Десанка Максимовић“  – уторак, 20. 02 2018. год.  у 1000

8.Радионица корисника: „Израда накита од новинског папира“

– корисници и деца вртића “Различак“  – уторак, 20. 02 2018. год.  у 1100

9.Турнир корисника у доминама  – среда, 21. 02 2018. год.  у 1000 – четвртак, 22. 02 2018. год.  у 1000

10.Радионица корисника „Израде венчића од цветова“ са ученицима ОШ „Вук Караџић“   – петак, 23. 02 2018. год.  у 1000

11.Радионица: “Мала женска кухиња“ – Прављење колача – уторак, 27. 02 2018. год.  у 1200

12.Проба хора корисника – сваког петка у месецу у 1000 

13.Прикупљање страних речи и израза – свакодневно током месеца

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ЈАНУАР 2018. год.

1.Одлазак корисника у шумско газдинство по бадњак –  четвртак, 05. 01 2018. год.  у 1000

2.Паљење бадњака са корисницима испред установе –  субота, 06. 01 2018. год.  у 1800

3.Откуп новчића из чеснице од корисника – уторак, 09. 01 2018. год.  у 1000

4.Турнир корисника у доминама – четвртак и петак, 11. И 12. 01 2018. год.  у 1000

5.Акција: Склањање јелки и украса у установи – уторак и среда 16. И 17 01 2018. год.  у 1000

6.Уређење ентеријера музичке школе за наступ – са корисницима установе четвртак, 18. 01 2018. год. у 1000

7.Радиоица са корисницима: „Израда лутки крпењача“ – понедељак, 22. 01 2018. год. у 1000

8.Радиоица са корисницима: „Осликавање тегли“ – среда, 24. 01 2018. год. у 1000

9.Квиз знања са корисницима: „Весела географија“ – петак, 26. 01 2018. год. у 1000

10.Посета са корисницима Светосавској прослави у биоскопу – петак, 26. 01 2018. год. у 1800

11.Радиоица са корисницима: „Израда обележивача за читање“ – понедељак, 29. 01 2018. год. у 1000

12.Радиоица са корисницима: „Израда израда слике од пластичних чепова“  – уторак, 30. 01 2018. год. у 1000

13.Турнир корисника у стоном фудбалу – среда, 31. 01 2018. год. у 1000

ПЛАН АКТИВНОСТИ за ДЕЦЕМБАР 2017. год.

1.Радионица са корисницима: Израда новогодишњих честитки
– сваки дан у времену од 10 00 – 12 00
2.Радионица корисника и ученика ОШ:“Десанка Максимовић“:
Израда новогодишњих украса – понедељак, 04. 12 2017. год. у 10 00
3.Учешће корисника на такмичењу у кићењу најлепше јелке у ГЦ Зрењанин
– петак, 06. 12 2017. год.
4.Акција: „Очистимо своју околину“ – корисници и запослени
– четвртак, 07. 12 2017. год. у 10 00
5.Радионица корисника и ученика ОШ „Свети Сава“: Израда украса од шишарки
– петак, 08. 12 2017. год. у 10 00
6. Турнир корисника у друштвеним играма – домине, шах
– понедељак, 11. 12 2017. год. у 10 00
7. Радионица снешко Белић у вртићу „Различак“ – уторак, 12. 12 2017. год. у 11 00
8.Радионица корисника и ученика ОШ „Десанка Максимовић“:
Израда снешка Белића – среда, 13. 12 2017. год. у 10 00
9. Наступ КУД „Коста Абрашевић“ – среда, 20. 12 2017. год. у 18 00
10.Наступ клуба класичне гитаре „Акорд“ – четвртак, 21. 12 2016. год. у 18 00
11. Кићење и украшавање установе – понедељак, 22. 12 2017. год. од 08 00 -12 00
12. Прослава рођендана корисника – среда, 27. 12 2017. год. у 10 00

ПЛАН АКТИВНОСТИ за НОВЕМБАР 2017. год.

1. Акција:“Очистимо своју околину“ – сваког понедељка, од 08 00
2. Радионица са корисницима – Израда новогодишњих украса – сваки радни дан
3. Радионица са корисницима – Израда венчића од шишарки – сваки раднидан
3. Турнир корисника у друштвеним играма – карте, четвртак, 02. 11 2017. год. у 10 00
4. Турнир корисника у друштвеним играма – домине – четвртак, 09. 11 2017. год. у 10 00
5.Радионица:“Израда новогодишњих украса“ – корисници и ученици ОШ „Свети Сава“
– петак, 10. 11 2017. год. 10 00
6. Наступ фолклорне групе КУД-а „Младен Стојановић“ из Младенова
– понедељак, 13. 11 2017. год. у 18 00
7.Домска слава „Козма и Дамјан“ – приредба корисника, уторак, 14. 11 2017. год.
8.Радионица са корисницима- Израда новогодишњих честитки – среда, 15. 11 2016. год. 10 00
9. Турнир корисника у друштвеним играма – шах, четвртак 16. 11 2017. год. у 10 00
10. Наступ ученика музичке ОШ „Стеван Христић“, петак, 17. 11 2017. год. У 18 00
11.Радионица са корисницима – Израда новогодишњих честитки
– среда, 22. 11 2017. год. 10 00
12. Наступ чланова Клуба класичне гитаре:“Акорд“ – среда, 22. 11 2017. год. у 18 00
13.Ескурзија Суботица – Палић
– корисници установе, запослени, чланови наших 5 Клубова за старе , петак, 24. 11 2017. год.

План активности за Октобар 2017.

1.Обележавање „Дана старих“ у установи

   Учешће: корисници са пригодним програмом

Гости: ОШ „Свети Сава“, музичка ОШ „Стеван Христић“, Клуб класичне гитаре „Акорд“

недеља, 01. 10 2017. год. од

 

 1. Радионица корисника и ученика ОШ „Алекса Шантић“ у Новој Гајдобри

израда цветова од креп папира     уторак, 03. 10 2017. год1000                   

 

3.Дружење корисника са волонтерима „Црвеног крста“ у Багремари

   Приказ вежби волонтера из прве помоћи –  дружење са корисницимасреда, 04. 10 2017. год.

 

 1. Наступ женске певачке групе КУД-а „Коста Абрашевић

                                    –  четвртак, 05. 10 2017. год. у 1800

 

 1. Радионица корисника и ученика ОШ „Свети Сава“

израда цветова одкреп папира   петак, 06. 10 2017. год.  1000  

 

 1. Радионица корисника и деце вртића „Лотус“ – осликавање гипсаних фигура

                                                                                        – понедељак, 09. 10 2017. год. у 1000

 

 1. Турнир корисника у друштвеним играма – шах – – уторак,  10. 10 2017. год. у 1000

 

 1. Турнир корисника у друштвеним играма – домине – среда 11. 10 2017. год. у 1000

 

9.“Базар здравља“ –  у центру града  – четвртак, 12. 10 2017. год.  у 1000

 • Изложба ручних радова корисника.
 • Лекар и медицинска сестра установе мериће заинтересованим суграђанима крвни притисак и ниво шећера у крви.
 • Кросу у брзом ходању – заједно: корисници установе са децом вртића ПУ „Младост“ и ученицима ОШ „Свети Сава“

 

 

10.Сајам стваралаштва сеоских жена –  у центру града Б. Паланке

субота,  14. 10 2017. год. од 0900 – 1800

учешће са ручним радовима корисника Установе

 

 1. Радионица корисника и деце вртића „Различак“

израда цветова од креп папира     уторак, 17. 10 2017. год.  1000 

 

12.Турнир корисника и запослених у боћању-  среда, 18. 10 2017. год. у 1000

 

 

 1. Турнир корисника у друштвеним играма – карте, – четвртак 19. 10 2017. год. у 1000

 

14.Наступ женске певачке групе КУД „Коста Абрашевић“ из Б. Паланке,

                                                                                – петак,  20. 10 2017. год. у 1800

 

15.Дружење са члановима Клубова за старе – уторак, 24. 10 2017. год. у 1000

Корисници и чланови 5 Клубова за стара лица ће се говорити стихове, читати приче, дружити се.

 

 1. Радионица корисника и ученика ОШ „Десанка Максимовић“

        – израда цветова од креп папира        –  среда, 25. 10 2017. год.  1000

 

17.Избор „Најлепше собе“ у Установи –  четвртак, 26. 10 2017. год. 1000

 

18.Дружење уз музику, песму, игру 

Гости: чланови удружења: „Мајчино крило“  „Златне руке“

„Актив жена пензионера“ „Општинска организација жена“

Музика. Рис Раде                        – петак,  27. 10 2017. год. у 1730

 

19.Награђивање корисника за ангажовање у активима и акцијама Установе

                                                                                              уторак, 31. 10 2017. год. 1000