Позив за јавну набавку

Назив и ознака из општег речника набавке: храна, пиће, дуван и сродни производи… Преузмите конкурсну документацију овде