Ценовник

Утврђује својим решењем  Министарство за рад , запошљавање , борачка и  соц. питања

Од 01.октобра 2015.

Независни корисници 22.534,00 дин
Полузависни корисници 24.734.00 дин
Зависни корисници 32.563,00 дин
Једнокреветна гарсоњера 33.801,00 дин
Двокреветна гарсоњера 30.421,00 дин