Јавне набавке

28.3.2018

Позив за јавну набавку добара – lekovi

позив за подношење понуда (.пдф)

конкурсна документација (.пдф)

одлука о додели уговора (.пдф)

 


16.3.2018

Позив за јавну набавку добара –средства за одржавање хигијене

позив за подношење понуда (.пдф)

конкурсна документација (.пдф)

одлука о додели уговора (.пдф)

обавештење о закљученом уговору (.пдф)

 


2.3.2018

Позив за јавну набавку добара – прехрамбени производи

позив за подношење понуда (.пдф)

конкурсна документација (.доц)

одлука о додели уговора (.пдф)

 


8.9.2017

Позив за јавну набавку добара – грађевински радови

позив за подношење понуда (.пдф)

конкурсна документација (.доц)

одлука о додели уговора (.пдф)

одлука о измени уговора о јавној набавци (.пдф)

анекс уговора (.пдф)

 


2.6.2017

Позив за јавну набавку добара – електрична енергија

позив за подношење понуда (.пдф)

конкурсна документација (.доц)

одлука о додели уговора (.пдф)

обавештење о закљученом уговору (.пдф)

 


8.5.2017

Позив за јавну набавку добара – кухињска опрема

позив за подношење понуда (.пдф)

конкурсна документација (.доц)

додатне информације и појашњења (.доц)

одлука о додели уговора (.пдф)

обавештење о закљученом уговору (.пдф)


26.4.2017

Позив за јавну набавку добара – гориво за службена возила

позив за подношење понуда (.пдф)

конкурсна документација (.доц)

додатне информације и појашњења (.доц)

одлука о додели уговора (.пдф)

обавештење о закљученом уговору (.пдф)


12.04.2017

Набавка и уградња стабилних инсталација за дојаву пожара-трећа фаза

позив за подношење понуда (.пдф)

конкурсна документација (.доц)

одлука о додели уговора (.пдф)

обавештење о закљученом уговору (.пдф)

 


28.3.2017

Позив за јавну набавку мале вредности добара – санитетски материјал, лекови и хигијенске рукавице

позив за подношење понуда (.пдф)

конкурсна документација (.пдф)

одлука о додели уговора (.пдф)

обавештење о закљученом уговору (.пдф)

 


17.3.2017

Позив за јавну набавку добара –средства за одржавање хигијене

позив за подношење понуда (.пдф)

конкурсна документација (.пдф)

одлука о додели уговора (.пдф)

обавештење о закљученом уговору (.пдф)

 


28.2.2017

Позив за јавну набавку добара – животне намирнице

позив за подношење понуда (.пдф)

конкурсна документација (.пдф)

одлука о додели уговора (.доц)

обавештење о закљученом уговору (.доц)